Logo gymnázia Hladnov

Spolek rodičů a příznivců
Gymnázia Hladnov


Vítejte na stránkách spolku

Spolek rodičů a příznivců Gymnázia Hladnov vznikl ve školním roce 2001/2002. Jedná se o spolek, který vypomáhá škole plnit její výchovně vzdělávací fuknci. Celkově tak lze zvýšit úroveň školy rychleji, než by tomu bylo pouze se státními dotacemi. Členem "Spolku" se stali především rodiče studentů, kteří přispěli finančním příspěvkem. Mnozí z nich i přispěli větší částkou, a věnovali tak "Spolku" dar. Do rady "Spolku" jsou zvoleni zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů a někteří z pedagogů.Budova školy

Info

Od 1.1. 2015 jsme se dle Nového občanského zákoníku přejmenovali na Spolek rodičů a příznivců Gymnázia Hladnov, z. s..